796-024-124 sklep@formalnie.com.pl

Reklamacje

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) w szczególności art. 556 i następne.

JAKA JEST PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI? Aby złożyć reklamację należy:

W terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

  1. Dokładnie zapakować i zabezpieczyć produkt.(Towar nie może mieć oznak noszenia)
  2. Wypełnić formularz reklamacji, który otrzymują Państwo e-mailem, ( informując sprzedawcę o zaistniałej sytuacji) lub zgłosić reklamację email.
  3. Reklamowany produkt z dołączonym formularzem reklamacji, dowodem zakupu (np. paragonem fiskalnym), należy odesłać na adres:

Formalnie Katarzyna Leszczyńska UL. Krótka 30 05-311 Górki

JAK DOWIEM SIĘ O ROZPATRZENIU REKLAMACJI?

O rozpatrzeniu reklamacji zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub w inny sposób, zgodnie z Państwa danymi wskazanymi w Formularzu reklamacji.

W JAKIM TERMINIE E-SKLEP  ZREALIZUJE MOJĄ REKLAMACJĘ? W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki od Klienta wraz z towarem, e-sklep rozpatrzy Państwa reklamację. W sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Klient będący konsumentem może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

  • wymiany towaru na nowy
  • naprawy towaru
  • obniżenia ceny
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

E-sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta na koszt e-sklepu . W przypadku nie uznania reklamacji przez e-sklep, koszty przesyłki pokrywa Klient.